Search Hashtag & User

#لبم Instagram Story & Photos & Videos

لبم - 716 posts

Latest #لبم Posts

خیال روی تو لبخند میشود بر لبم🖋 #خوشنویسی_نستعلیق #خوشنویسی_خطاطی #خوشنویسی_نوین #خوشنویسی_لاتین #خوشنویسی_با_مداد #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی_تحریری #خوشنویسی_هنر_ایرانی #خودکار_خوشنویسی #خوشنویسی_نستعلیق #خودکاربیک #خیال #روی #تو #لبخند #لبم #خط #خطچشم

خیال روی تو لبخند میشود بر لبم🖋
#خوشنویسی_نستعلیق #خوشنویسی_خطاطی #خوشنویسی_نوین #خوشنویسی_لاتین #خوشنویسی_با_مداد #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی_تحریری #خوشنویسی_هنر_ایرانی #خودکار_خوشنویسی #خوشنویسی_نستعلیق #خودکاربیک #خیال #روی #تو #لبخند #لبم #خط #خطچشم
18 1 9 November, 2018

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم #تنها و #غمگین رفته ام #دل از همه گسسته ام تنهای #تنها غمگینو #رسوا تنها و بی فردا منم تنهای تنها غمگینو رسوا تنها و بی فردا منم من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم من مرد تنهای شبم صد #قصه مانده بر لبم از #شهر تو من رفته ام #کوله بارم را بسته ام بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم من مرد تنهای شبم #مهر #خموشی بر لبم من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر #لبم از شهر تو من رفته ام کوله بارم را بسته ام بی فکر فردا با خود و تنها #عابر این شبها منم بی فکر فردا با خود و تنها عابر این #شبها منم من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم #موسیقی#موزیک#ترانه#شعر#آهنگ#حبیب #مرد_تنهای_شب

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم
#تنها و #غمگین رفته ام #دل از همه گسسته ام
تنهای #تنها غمگینو #رسوا تنها و بی فردا منم
تنهای تنها غمگینو رسوا تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم صد #قصه مانده بر لبم
از #شهر تو من رفته ام #کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم
بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم
من مرد تنهای شبم #مهر #خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر #لبم
از شهر تو من رفته ام کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا با خود و تنها #عابر این شبها منم
بی فکر فردا با خود و تنها عابر این #شبها منم
من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم
من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم

#موسیقی#موزیک#ترانه#شعر#آهنگ#حبیب
#مرد_تنهای_شب
62 7 8 November, 2018

✨ گفتے............ کہ تلخےهاے مِے گر ناگوار اُفتد مرا........ گفتم کہ با نوشِ لبم آن را گوارا مےکنم............! . #سیمین_بهبهانے . #سیمین_بهبهانی #سیمین_بهبهانی #سيمين_بهبهانی#سیمین_بهبهانی #سیمین_بهبهانی ‌#سیمین_بهبهانی ♠️♠ . #سیمین_بهبهانی #سیمین_بهبهانی🌸 #سیمین_بهبهاني #سیمین_بهبانی #سیمین_بهبهانی🌹 #سیمین_بهبهانی #می #تلخیهای_می #نوش_لبم #لبم

✨
گفتے............ کہ تلخےهاے مِے گر ناگوار اُفتد مرا........
گفتم 
کہ 
با 
نوشِ 
لبم 
آن 
را 
گوارا مےکنم............! .
#سیمین_بهبهانے .

#سیمین_بهبهانی #سیمین_بهبهانی #سيمين_بهبهانی#سیمین_بهبهانی
#سیمین_بهبهانی ‌#سیمین_بهبهانی ♠️♠
.
#سیمین_بهبهانی #سیمین_بهبهانی🌸 #سیمین_بهبهاني #سیمین_بهبانی #سیمین_بهبهانی🌹 #سیمین_بهبهانی #می #تلخیهای_می #نوش_لبم #لبم
14 3 8 November, 2018

✨ آنچنان................ نزدیڪ بود لبهاے جانان با لـبـــــــم............. تا کہ جان آمد ز شوق بوسه اے روے لبـــــــــم..................!! . #مهدے_اخوان_ثالث . #مهدے_اخوان_ثالث #اخوان_ثالث✨ ─═✰❣✰═─ #مهدی_اخوان_ثالث #مهدی_اخوان_ثالث🌹 #مهدی_اخون_ثالث #مهدی_اخوان_ #مهدی_اخوان_ثالث❤️ #مهدی_اخوان_ثالث✳️ #مهدی_اخوان #مهدی_اخوان_ثالث❤ #مهدی_اخوان_ثالث #مهدی_اخوان_ثالت #مهدی_اخوان_ثالث🌿 #مهدی_اخوان_ثالث🍁 #مهدی_اخوان_ثالث❄️ #مهدی_اخوان_ثالث_ #اخوان_ثالت #اخوانثالث #اخوان_ثالث #اخوان_ثالث🍃 #اخوان #اخوان_ #اخوان_ثالث_زمستان #اخوان_ثالث💠 #اخوان_ثالث❤️ #لبهای_جانان #لب #بوسه_ای_روی_لبم #لبم

✨
آنچنان................
نزدیڪ بود لبهاے جانان با لـبـــــــم.............
تا کہ جان آمد ز شوق 
بوسه اے روے 
لبـــــــــم..................!! .
#مهدے_اخوان_ثالث .

#مهدے_اخوان_ثالث #اخوان_ثالث✨ ─═✰❣✰═─ #مهدی_اخوان_ثالث
#مهدی_اخوان_ثالث🌹 #مهدی_اخون_ثالث #مهدی_اخوان_ #مهدی_اخوان_ثالث❤️ #مهدی_اخوان_ثالث✳️ #مهدی_اخوان #مهدی_اخوان_ثالث❤ #مهدی_اخوان_ثالث #مهدی_اخوان_ثالت #مهدی_اخوان_ثالث🌿 #مهدی_اخوان_ثالث🍁 #مهدی_اخوان_ثالث❄️ #مهدی_اخوان_ثالث_ #اخوان_ثالت #اخوانثالث #اخوان_ثالث #اخوان_ثالث🍃 #اخوان #اخوان_ #اخوان_ثالث_زمستان #اخوان_ثالث💠 #اخوان_ثالث❤️ #لبهای_جانان #لب #بوسه_ای_روی_لبم #لبم
15 2 7 November, 2018

‍ زبان روی لبم می کشم نگاهش روی #لبهایم مکث می کند؛ گفته بود وقتی لبهایم برق می زنند خواستنی تر می شوم عمدا می خواهم خواستنی تر از همیشه به نظر بیایم؛ نگاهم به سمت آیینه ی قدی روبه رویم کشیده می شود #بندتاپم شل شده و روی بازویم افتاده #تنم_گُر میگیرد از نگاه مستقیمش روی #اندامم؛ جلو می آید و در حرکتی #بازویم اسیر #پنجه‌هایش می شود -برو بیرون؟ بازویم را رها می کند تعادلم را ازدست میدهم اما قبل از سقوط سرپا می ایستم. -از چی می ترسی؟ می ترسی آدمای پشت این در بفهمن دوستم داری؟ کلافه نکاه می دزد: -تو از زبون من‌دوستت دارم شنیدی؟ جلو می روم و با گستاخی در چشمانش زل می زنم -من از زبونت نشنیدم اما تمام رفتارات داد می زنن منو دوست داری. -چرا شما دخترا عادت کردین خیالبافی کنید. -عادت؟ کاش برگردی و‌به تک تک رفتارات فکر کنی تو منو با کارات عاشق خودت کردی؛ هربار که از عالم و آدم بریدی کنارت بودم تا آرومت کنم هربار احساس کردی به سقوط نزدیکی همراهت شدم تا سرپا بگیری؛ من و تو کنار هم بهترینا رو تجربه کردیم و حالا تو اسم اون همه حس قشنگ و میذاری عادت؟! می خندد -فکر کنم داری هذیون میگی. -تو چشمام زل بزن و بگو از من خوشت نمیاد. جلو میاید و درچشمانم زل می زند منتظر به لب هایش چشم می دوزم تا حرف دلش را بشنوم اما در حرکتی غافلگیرانه #تنم را به #اغوش کشید و #لبم اسیر #لب‌هایش می شود انقدر محکم‌ به بوسیدنش ادامه می دهد که درد را حس می کنم یک درد شیرین غرق در #لذت خواستنش بیشتر در #اغوشش فرو می روم و رفته رفته همراهی ش می کنم اما با‌ باز شدن ناگهانی در هردو به خودمان آمده و تند #فاصله میگیریم. نگاه بهت زده ش روی من ثابت است؛ آب دهانم را قورت می دهم توضیحی برای دادن ندارم #آب_و_آیینه #سمیرا_ایرتوند

‍ زبان روی لبم می کشم نگاهش روی #لبهایم مکث می کند؛ گفته بود وقتی لبهایم برق می زنند خواستنی تر می شوم
عمدا می خواهم خواستنی تر از همیشه به نظر بیایم؛ نگاهم به سمت آیینه ی قدی روبه رویم کشیده می شود #بندتاپم شل شده و روی بازویم افتاده
#تنم_گُر میگیرد از نگاه مستقیمش روی #اندامم؛
جلو می آید و در حرکتی #بازویم اسیر #پنجه‌هایش می شود
-برو بیرون؟
بازویم را رها می کند تعادلم را ازدست میدهم اما قبل از سقوط سرپا می ایستم.
-از چی می ترسی؟ می ترسی آدمای پشت این در بفهمن دوستم داری؟
کلافه نکاه می دزد:
-تو از زبون من‌دوستت دارم شنیدی؟
جلو می روم و با گستاخی در چشمانش زل می زنم
-من از زبونت نشنیدم اما تمام رفتارات داد می زنن منو دوست داری.
-چرا شما دخترا عادت کردین خیالبافی کنید.
-عادت؟ کاش برگردی و‌به تک تک رفتارات فکر کنی تو منو با کارات عاشق خودت کردی؛ هربار که از عالم و آدم بریدی کنارت بودم تا آرومت کنم هربار احساس کردی به سقوط نزدیکی همراهت شدم تا سرپا بگیری؛ من و تو کنار هم بهترینا رو تجربه کردیم و حالا تو اسم اون همه حس قشنگ و میذاری عادت؟!
می خندد
-فکر کنم داری هذیون میگی.
-تو چشمام زل بزن و بگو از من خوشت نمیاد.
جلو میاید و درچشمانم زل می زند
منتظر به لب هایش چشم می دوزم تا حرف دلش را بشنوم اما در حرکتی غافلگیرانه #تنم را به #اغوش کشید و #لبم اسیر #لب‌هایش می شود
انقدر محکم‌ به بوسیدنش ادامه می دهد که درد را حس می کنم یک درد شیرین
غرق در #لذت خواستنش بیشتر در #اغوشش فرو می روم و رفته رفته همراهی ش می کنم
اما با‌ باز شدن ناگهانی در هردو به خودمان آمده و تند #فاصله میگیریم.
نگاه بهت زده ش روی من ثابت است؛ آب دهانم را قورت می دهم توضیحی برای دادن ندارم

#آب_و_آیینه
#سمیرا_ایرتوند
38 1 5 November, 2018

یار را گقتم #میخانه کجاست😊 #لب بر #لبم نهاد گفت بنوش اینجاست😉 #_امتو_شوقی

یار را گقتم #میخانه کجاست😊
#لب بر #لبم نهاد گفت بنوش اینجاست😉 #_امتو_شوقی
16 0 3 November, 2018

⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩ تو که #شعری روی #لبم تو که #ماهی تو هر #شبم چرا یادت #فراموشم که #خیالت رو میپوشم #ایوان_بند #تو_همونی @razeasheghii @razeasheghii @razeasheghii

⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
تو که #شعری روی #لبم
 تو که #ماهی تو هر #شبم 
چرا یادت #فراموشم 
که #خیالت رو میپوشم
#ایوان_بند
#تو_همونی
@razeasheghii 
@razeasheghii 
@razeasheghii
311 3 2 November, 2018

#دلیل #خنده روی #لبام باش... ن دلیل #سیگار روی #لبم...

#دلیل #خنده روی #لبام باش...
ن دلیل #سیگار روی #لبم...
126 3 28 October, 2018

. 💒 Awesome bedroom . . . . . . #خاموشیِ #لبم نه ز بی دردی و رضاست از #چشم من #ببين كه چو غوغاست در #دلم #هوشنگ_ابتهاج . . . #bedroom #room #designroom #roomdesign #loustre #اتاق_خواب#دیزاین_اتاق#تخت_خواب#چوب

.
💒
Awesome bedroom
.
.
.
.
.
.
#خاموشیِ #لبم نه ز بی دردی و رضاست 
از #چشم من #ببين كه چو غوغاست در #دلم

#هوشنگ_ابتهاج
.
.
.
#bedroom#room#designroom#roomdesign#loustre
#اتاق_خواب#دیزاین_اتاق#تخت_خواب#چوب
88 0 21 October, 2018

#تو#به#شیرینیه#اون#لبخندی#هستی#که#هر#بار#بهت#فکر#میکنم#میاد#رو#لبم

#تو#به#شیرینیه#اون#لبخندی#هستی#که#هر#بار#بهت#فکر#میکنم#میاد#رو#لبم
2371 68 18 October, 2018

20 3 17 October, 2018

سقف #دل را مي تکاند لرزش ناز #لبم با #تبسم هاي خود یعني قیامت مي کنم😘 ❤MehrO_❤️

سقف #دل را مي تکاند لرزش ناز #لبم

با #تبسم هاي خود یعني قیامت مي کنم😘 ❤MehrO_❤️
122 4 17 October, 2018

♡ امشب ؛ دلم میخواهد پروانہ‌هاے #لبم شهدِ شیرین #غنچہ‌هاے_لبانت رابنوشد و #من_عاشقانہ_تو_را_بہ_آغوش_بڪشم و با #نفس‌هایم ڪویرِ #تنت را جولان بدهم و #سیرابت ڪنم ... #شب_خوش_عشقولم 🍁🍃🍂

♡
امشب ؛
دلم میخواهد
پروانہ‌هاے #لبم
شهدِ شیرین #غنچہ‌هاے_لبانت رابنوشد
و #من_عاشقانہ_تو_را_بہ_آغوش_بڪشم
و با #نفس‌هایم 
ڪویرِ #تنت را جولان بدهم 
و #سیرابت ڪنم ... #شب_خوش_عشقولم
🍁🍃🍂
5 0 13 October, 2018

بیا #سنگ هایمان را وا بِکَنیم من از #دوست داشتن تو #کوتاه نمی آیم تو هم #جانِ #عاشقی ام را به #لبم برسان #مگاآرتیست #مگاآرتیست💫 #اقای_ارتیست💫 #موزیکویدیو #عالیجناب#جذاب #خوشتیپ #خواننده #بهترین #موسیقی #رهام_هادیان #رهام_هادیان #mr_artist💫 #mr_artist💫 #mr_artist💫 #rohamhadian #rohamhadian #music #music #singel #singel #macmiller #love #travel #rohamhadian @evan.band @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @macanbandoriginal @macanbandoriginal #@amirmaghare_official @amirmaghare_official @yasharkhosravi7 @amirmiladnikzad

بیا #سنگ هایمان را وا بِکَنیم 
من از #دوست داشتن تو 
#کوتاه نمی آیم 
تو هم #جانِ #عاشقی ام را 
به #لبم برسان 
#مگاآرتیست #مگاآرتیست💫 #اقای_ارتیست💫 #موزیکویدیو #عالیجناب#جذاب #خوشتیپ #خواننده #بهترین #موسیقی #رهام_هادیان #رهام_هادیان 
#mr_artist💫 #mr_artist💫 #mr_artist💫 #rohamhadian #rohamhadian #music #music #singel #singel #macmiller #love #travel #rohamhadian @evan.band
@rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @macanbandoriginal @macanbandoriginal #@amirmaghare_official @amirmaghare_official @yasharkhosravi7 @amirmiladnikzad
24 0 13 October, 2018

#گاهی #حواسم نیست که .....#نیستی😔😔 یک آن #خیالم پر میکشد به سویت... #لبخند کوچکی روی #لبم مینشیند... آخر #حواسم نیست که .....#نیستی😔😔 #دلم یکهو #آرام میشود #چهره خندانت جلوی #چشمانم #بهترین #حس را در وجودم می آفریند😍😍 آخر #حواسم نیست که....#نیستی😔😔 #ناگهان #دلم میریزد #اخم میکنم #آه می نشیند روی لبهایم.... #کاش #حواسم نبود که دیگر .....ن ی س ت ی ......................#مادر..................................... 😔#😔😔😔😔😔😢😢#😢😢😢😢

#گاهی #حواسم نیست که .....#نیستی😔😔
یک آن #خیالم پر میکشد به سویت...
#لبخند کوچکی روی #لبم مینشیند...
آخر #حواسم نیست که .....#نیستی😔😔
#دلم یکهو #آرام میشود #چهره خندانت جلوی #چشمانم #بهترین #حس را در وجودم می آفریند😍😍
آخر #حواسم نیست که....#نیستی😔😔
#ناگهان #دلم میریزد #اخم میکنم #آه می نشیند روی لبهایم....
#کاش #حواسم نبود که دیگر .....ن ی س ت ی
......................#مادر..................................... 😔#😔😔😔😔😔😢😢#😢😢😢😢
74 1 12 October, 2018

_______ #دل اگر دير زمانيست جدا مانده از اين #روح بلند #ريسمان است كه از #دست كوته بوده #جان اگر خالي از اين #عشق از اين #پرباريست كاسه ي #مهر تو از كنج #لبم كم بوده بهتر آن نيست تو بر داري از آن دور قدم دست بندازي و از #دل #گرهي بگشايي؟ بهتر آن نیست در این بی مهری تو بجنگی-تو بمیری-تو کرم بگذاری؟ وقت بگذشت و در این شهر بلند همچنان مانده #به_امید_تو ، دلباخته، افسرده، پریشان در بند بهترین داده این زندگی کوته را به #تو بستم انگار که خود برگزینم که خود بردارم که خودم بگذارم و نپرسیدم از این خویش ، از این وجدان در آخر روز من چه کردم که شعف انگیزم در دل تو من چه کردم امروز؟ من چه کردم امروز؟ #خدا #احساس #عشق #نوازش #آيدا_شاه_قاسمي

_______
#دل اگر دير زمانيست جدا مانده از اين #روح بلند
#ريسمان است كه از #دست كوته بوده
#جان اگر خالي از اين #عشق از اين #پرباريست
كاسه ي #مهر تو از كنج #لبم كم بوده
بهتر آن نيست تو بر داري از آن دور قدم
دست بندازي و از #دل #گرهي بگشايي؟
بهتر آن نیست در این بی مهری 
تو بجنگی-تو بمیری-تو کرم بگذاری؟
وقت بگذشت و در این شهر بلند
همچنان مانده #به_امید_تو ، دلباخته، افسرده، پریشان در بند
بهترین داده این زندگی کوته را
به #تو بستم انگار
که خود برگزینم
که خود بردارم
که خودم بگذارم 
و نپرسیدم از این خویش ، از این وجدان در آخر روز 
من چه کردم که شعف انگیزم در دل تو
من چه کردم امروز؟
من چه کردم امروز؟
#خدا #احساس #عشق #نوازش 
#آيدا_شاه_قاسمي
85 2 10 October, 2018

عیب از ماست که هر سال نمی بینیمت" چشم بیمار شده تار شدن هم دارد" آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده" این همه عقده تلمبار شدن هم دارد" از #کریمان فقرا جود و کرم می خواهند" لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد #دلم جز هوایت هوایی ندارد #لبم غیر نامت نوایی ندارد #وضو و #اذان و #نماز و #قنوتم بدون #ولایت صفایی ندارد دلی که نشد خانه یاس #نرگس خراب است و #ویران بهایی ندارد بیا تا #جوانم بده رخ نشانم ...

عیب از ماست که هر سال نمی بینیمت"

چشم بیمار شده تار شدن هم دارد"

آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده"

این همه عقده تلمبار شدن هم دارد"

از #کریمان فقرا جود و کرم می خواهند"

لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد

#دلم جز هوایت هوایی ندارد

#لبم غیر نامت نوایی ندارد

#وضو و #اذان و #نماز و #قنوتم

بدون #ولایت صفایی ندارد

دلی که نشد خانه یاس #نرگس

خراب است و #ویران بهایی ندارد

بیا تا #جوانم بده رخ نشانم ...
16 1 10 October, 2018

. . #تو که باشی ساعت خوش #دل آرام و #لبم #خندان است. . . . . . . #zendegiba2_page #zendegi #love #texs #eshgh #instagram #instagood #jazab #متنعاشقانه #متن_نوشته #متن #متن_خاص #عشقبازی #عشقولانه #عاشقانه#عشق_جان #دیوانگی #دوستدارم #زندگی

.
.

#تو که باشی
ساعت خوش
#دل آرام
و #لبم #خندان است.
.
.
.
.
. .
#zendegiba2_page #zendegi #love #texs #eshgh #instagram #instagood #jazab #متنعاشقانه #متن_نوشته #متن #متن_خاص #عشقبازی #عشقولانه #عاشقانه#عشق_جان #دیوانگی #دوستدارم #زندگی
904 4 27 September, 2018

#زمین #بوی #نفرت #می #دهد، #خورشید #شکایت #پیش #خدا #برده است؛ #خداوندا می خواهم #خاموش شوم از این گندیدگی #جانم به #لبم رسیده است هرچه #گرمترش می کنم #بوی #گندش بلندتر می شود 📚شیطان و خدا #ژان_پل_سارتر

#زمین #بوی #نفرت #می #دهد، 
#خورشید #شکایت #پیش #خدا #برده است؛
#خداوندا می خواهم #خاموش شوم 
از این گندیدگی #جانم به #لبم رسیده است
هرچه #گرمترش می کنم #بوی #گندش بلندتر می شود 📚شیطان و خدا
#ژان_پل_سارتر
2458 206 24 September, 2018

#بچه که بودم توی ویترین یه #مغازه یه#اسباب بازی بود که همیشه خیره میشدم بهش ،با کلی خواهش و #گریه بالاخره #مادرم برام خریدش،طوری #عاشقش بودم که #شب موقع #خواب میزاشتمش بالای #سرم یا #بغلش میکردم و میخوابیدم ، تا اینکه چند #سال گذشت و #رفیقای تازه پیدا کردم مثل #فندک و #سیگار ،رفیقای نابابی بودن ،به اون اسباب بازی قدیمیم که توی #دکور بود #نگاه میکردم و #لبخند ریزی میومد گوشه #لبم و #خاطرات بچگی رو دود میکردم ،چند سال هم که گذشت دیگه حتی یادم اسباب بازیمو کجا گذاشتم یه سری خاطرات دستوپا شکسته که دود شده بود هنوز دور سرم پرسه میزد و هنوز لبخندی داشتم که از ته #دل بود ،#حکایت حکایته خیلی از آدمایی بود که فقط خاطراتشون مونده و لبخندی که با فکر بهشون میاد گوشه لبت ... . @point__line

#بچه که بودم توی ویترین یه #مغازه یه#اسباب بازی بود که همیشه خیره میشدم بهش ،با کلی خواهش و #گریه بالاخره #مادرم برام خریدش،طوری #عاشقش بودم که #شب موقع #خواب میزاشتمش بالای #سرم یا #بغلش میکردم و میخوابیدم ، تا اینکه چند #سال گذشت و #رفیقای تازه پیدا کردم مثل #فندک و #سیگار ،رفیقای نابابی بودن ،به اون اسباب بازی قدیمیم که توی #دکور بود #نگاه میکردم و #لبخند ریزی میومد گوشه #لبم و #خاطرات بچگی رو دود میکردم ،چند سال هم که گذشت دیگه حتی یادم اسباب بازیمو کجا گذاشتم یه سری خاطرات دستوپا شکسته که دود شده بود هنوز دور سرم پرسه میزد و هنوز لبخندی داشتم که از ته #دل بود ،#حکایت حکایته خیلی از آدمایی بود که فقط خاطراتشون مونده و لبخندی که با فکر بهشون میاد گوشه لبت ...
.
@point__line
78 2 23 September, 2018

#دلم مست و#لبم مست و#سرم مست #بخون ای دل که #صبرم رفته از#دست بخون ای #دل محرم #اومدازراه #بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست که فریادرس دل ماباشه

#دلم مست و#لبم مست 
و#سرم مست
#بخون ای دل که #صبرم
رفته از#دست
بخون ای #دل محرم
#اومدازراه
#بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست که فریادرس دل ماباشه
79 12 23 September, 2018

به #لبم‌رسیده جانم تو بیا که #زنده بانم. ....بعد از ان که من نمانم به چی کار #خواهی امد؟ امشب امید زندگیم #نیست تا سحر........فردا سر‌ #جنازه ام او‌را خبر‌کنید کششی که عشق دارد #نمیماندت به دین سان...... به جنازه گر نیایی به #مزار خوهی امد😊...! .........#فرهاد

به #لبم‌رسیده جانم تو بیا که #زنده بانم. ....بعد از ان که من نمانم به چی کار #خواهی امد؟
امشب امید زندگیم #نیست تا سحر........فردا سر‌ #جنازه ام او‌را خبر‌کنید
کششی که عشق دارد #نمیماندت به دین سان...... به جنازه گر نیایی به #مزار خوهی امد😊...! .........#فرهاد
269 10 22 September, 2018

#دلم #مست و #لبم مست و #سرم مست بخون ای دل که #صبرم رفته از دست بخون اجر تو با #عباس بی دست . . . ای قدوقامت تو معنی قدقامت من ایکه #الهام عبادت زوجودت گیرم #کربلا #کعبه #عشق است منم در#احرام شددراین قبله #عشاق دوتاتقسیرم دست من خوردبه ابی که نصیب تو نشد #چشم من دیددراین اب روان تصویرم باید این دیده ودستها بدهم #قربانی تاکه تکمیل شود #حج من وتقدیرم نام #علمدار سپه آید به گوشم انگار من عمری به او حلقه به گوشم #جانم بلرزد هر می گوید «#ابوالفضل» سرّی ست خود بنهاده در اعماق گوشم ایام #سوگواری #تسلیت باد #تاسوعای_حسینی #تاسوعا #تاسوعا_عاشورا #عاشورا #عاشوراء_الحسين #عاشوراء #عاشورای_حسینی #عاشورا #ظهرعاشورا#شام_غریبان#شام_غریبان_حسین

#دلم #مست و #لبم مست و #سرم مست
بخون ای دل که #صبرم رفته از دست
بخون اجر تو با #عباس بی دست . . .

ای قدوقامت تو معنی قدقامت من ایکه #الهام عبادت زوجودت گیرم
#کربلا #کعبه #عشق است منم در#احرام شددراین قبله #عشاق دوتاتقسیرم
دست من خوردبه ابی که نصیب تو نشد #چشم من دیددراین اب روان تصویرم
باید این دیده ودستها بدهم #قربانی تاکه تکمیل شود #حج من وتقدیرم

نام #علمدار سپه آید به گوشم انگار من عمری به او حلقه به گوشم
#جانم بلرزد هر می گوید «#ابوالفضل» سرّی ست خود بنهاده در اعماق گوشم
ایام #سوگواری #تسلیت باد
#تاسوعای_حسینی #تاسوعا #تاسوعا_عاشورا #عاشورا #عاشوراء_الحسين #عاشوراء #عاشورای_حسینی #عاشورا #ظهرعاشورا#شام_غریبان#شام_غریبان_حسین
159 0 18 September, 2018

#دلم مست و#لبم مست و#سرم مست #بخون ای دل که #صبرم رفته از#دست بخون ای دل که منم مست

#دلم مست و#لبم مست 
و#سرم مست
#بخون ای دل که #صبرم
رفته از#دست
بخون ای دل که منم مست
28 2 15 September, 2018

نرگس بیمار تو گشته پرستار من تا چه کند این طبیب با دل بیمار من خفتهٔ بیدار گیر گر چه ندیدی ببین چشم پر از خواب خویش دیدهٔ بیدار من رسم تو عاشق کشی شیوهٔ من عاشقی تیغ زدن شغل تو، کشته شدن کار من با همه تیر بلا کامده بر دل مرا از مژه‌ات بر نگشت بخت نگون سار من آب رخ گل بریخت لالهٔ رخسار تو خرمن بلبل بسوخت زمزمهٔ زار من ناله برآمد ز کوه از اثر زاریم تا تو کمر بسته‌ای از پی آزار من رفتم و از دل نرفت حسرت خاک درت مردم و آسان نساخت عشق تو دشوار من تا خم زلف تو را دام دلم کرده‌اند میل خلاصی نکرد مرغ گرفتار من تا بت و زنار من چهره و گیسوی توست قبله حسد می‌برد از بت و زنار من گر دو جهان می‌شود از کرم می‌فروش مست نخواهد شدن خاطر هشیار من تا سخنی گفته‌ام زان لب شیرین سخن خسرو ایران نمود گوش به گفتار من تا که فروغی شنید شعر مرا شهریار شهره هر شهر شد دفتر اشعار من فروغی بسطامی پ.ن: هر چه #لبم #بوسه زد گندم خال تو را یک جو کمتر نشد خواهش بسیار من

نرگس بیمار تو گشته پرستار من
تا چه کند این طبیب با دل بیمار من

خفتهٔ بیدار گیر گر چه ندیدی ببین
چشم پر از خواب خویش دیدهٔ بیدار من

رسم تو عاشق کشی شیوهٔ من عاشقی
تیغ زدن شغل تو، کشته شدن کار من

با همه تیر بلا کامده بر دل مرا
از مژه‌ات بر نگشت بخت نگون سار من

آب رخ گل بریخت لالهٔ رخسار تو
خرمن بلبل بسوخت زمزمهٔ زار من

ناله برآمد ز کوه از اثر زاریم
تا تو کمر بسته‌ای از پی آزار من

رفتم و از دل نرفت حسرت خاک درت
مردم و آسان نساخت عشق تو دشوار من

تا خم زلف تو را دام دلم کرده‌اند
میل خلاصی نکرد مرغ گرفتار من

تا بت و زنار من چهره و گیسوی توست
قبله حسد می‌برد از بت و زنار من

گر دو جهان می‌شود از کرم می‌فروش
مست نخواهد شدن خاطر هشیار من

تا سخنی گفته‌ام زان لب شیرین سخن
خسرو ایران نمود گوش به گفتار من

تا که فروغی شنید شعر مرا شهریار
شهره هر شهر شد دفتر اشعار من

فروغی بسطامی
پ.ن: هر چه #لبم #بوسه زد گندم خال تو را
یک جو کمتر نشد خواهش بسیار من
119 2 1 hour ago

#دلم مست و#لبم مست و#سرم مست #بخون ای دل که #صبرم رفته از#دست بخون ای #دل محرم #اومدازراه #بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست #فرارسیدن #ایام_محرم_تسلیت_ باد 🏴😔😔

#دلم مست و#لبم مست 
و#سرم مست
#بخون ای دل که #صبرم
رفته از#دست
بخون ای #دل محرم
#اومدازراه
#بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست
#فرارسیدن
#ایام_محرم_تسلیت_ باد 🏴😔😔
85 1 3 hours ago

#دلم مست و#لبم مست و#سرم مست #بخون ای دل که #صبرم رفته از#دست بخون ای #دل محرم #اومدازراه #بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست #فرارسیدن #ایام_محرم_تسلیت_ باد 🏴😔😔 💔⚜ ⚜💔

#دلم مست و#لبم مست 
و#سرم مست
#بخون ای دل که #صبرم
رفته از#دست
بخون ای #دل محرم
#اومدازراه
#بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست
#فرارسیدن
#ایام_محرم_تسلیت_ باد 🏴😔😔 💔⚜ ⚜💔
119 23 10 hours ago

من که با#تربت تو#کام#لبم باز شده اصل این #نوکریم از #ازل آغاز شده #مادرم درس#غلامی تو ام می آموخت اولین#پیرهن-مشکی من را می دوخت خاطرم هست مرا#مجلس روضه می برد خاطرم هست مرا دست#ابالفضل سپرد اولین#شال-عزا را#پدرم داد به من گفت خوب از#غم-ارباب-کرم سینه بزن پدرم گفت که در دامن مادر بودی گفت آن وقت تو اندازه ی#اصغر بودی خاطرم هست که چون ماه محرّم می شد کوچه در#کوچه ی این#شهر پر از#غم می شد #السلام-علیک-یااباعبدالله#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان #محرم#کربلا#ارباب-بی-کفن#مشکی#سیاه-پوش-ارباب #من-حسینی-ام

من که با#تربت تو#کام#لبم باز شده
اصل این #نوکریم از #ازل آغاز شده
#مادرم درس#غلامی تو ام می آموخت
اولین#پیرهن-مشکی من را می دوخت
خاطرم هست مرا#مجلس روضه می برد
خاطرم هست مرا دست#ابالفضل سپرد
اولین#شال-عزا را#پدرم داد به من
گفت خوب از#غم-ارباب-کرم سینه بزن
پدرم گفت که در دامن مادر بودی
گفت آن وقت تو اندازه ی#اصغر بودی
خاطرم هست که چون ماه محرّم می شد
کوچه در#کوچه ی این#شهر پر از#غم می شد

#السلام-علیک-یااباعبدالله#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان #محرم#کربلا#ارباب-بی-کفن#مشکی#سیاه-پوش-ارباب
#من-حسینی-ام
101 3 13 September, 2018

#دلم مست و#لبم مست و#سرم مست #بخون ای دل که #صبرم رفته از#دست بخون ای #دل محرم #اومدازراه #بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست #فرارسیدن #ایام_محرم_تسلیت_ باد 🏴😔😔

#دلم مست و#لبم مست 
و#سرم مست
#بخون ای دل که #صبرم
رفته از#دست
بخون ای #دل محرم
#اومدازراه
#بخون_اجر_تو_با_عباس_بی_دست
#فرارسیدن
#ایام_محرم_تسلیت_ باد 🏴😔😔
26 2 11 September, 2018

...: #خیال خوبــــ #تو #لبخند مےشود به #لبم #وگرنه اینــــ منــــِ #ديوانه #غصه ها دارد ... #خدایا_خیلی_دوستت_دارم👈👑👉 فقط تورو دارم-خداجونم

...:
#خیال خوبــــ #تو

#لبخند مےشود به #لبم

#وگرنه اینــــ منــــِ #ديوانه 
#غصه ها دارد ... #خدایا_خیلی_دوستت_دارم👈👑👉 فقط تورو دارم-خداجونم
49 2 4 September, 2018

لحظه ای در #گذر از #خاطره ها ناخودآگاه دلم یاد تو کرد خنده آمد به #لبم شاد شدم گویی از قید #غم آزاد شدم هر کجا هستی #دوست ، دست #حق همراهت . . .

لحظه ای در #گذر از #خاطره ها
ناخودآگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به #لبم شاد شدم
گویی از قید #غم آزاد شدم
هر کجا هستی #دوست ، دست #حق همراهت . . .
161 10 26 August, 2018

نشسته کنج #خیابان_کربلا #دل_من. چه خاطرات قشنگی از آن محل دارد. . هنوز #شوق تو بارانی از #غزل دارد. #نسیم یک سبد #آیینه در #بغل دارد. . خوشا به حال خیالی که در #حرم مانده. و هر چه #خاطره دارد از آن محل دارد. . به یاد #چایی_شیرین_کربلایی ها. #لبم حلاوت «#احلی_من_العسل » دارد. . چه ساختار قشنگی کشیده است #خدا. درون قالب #شش_گوشه یک #غزل دارد. . بگو چه شد که من اینقدر #دوستت_دارم؟. بگو که #محبت ما #ریشه در ازل دارد. . غلامتان به من آموخت در میانۀ #خون. که #روسیاهی ما نیز #راه_حل دارد. . . #آقام_حسین(ع)

نشسته کنج #خیابان_کربلا #دل_من.
چه خاطرات قشنگی از آن محل دارد.
.
هنوز #شوق تو بارانی از #غزل دارد.
#نسیم یک سبد #آیینه در #بغل دارد. .
خوشا به حال خیالی که در #حرم مانده.
و هر چه #خاطره دارد از آن محل دارد. .
به یاد #چایی_شیرین_کربلایی ها.
#لبم حلاوت «#احلی_من_العسل » دارد. .
چه ساختار قشنگی کشیده است #خدا.
درون قالب #شش_گوشه یک #غزل دارد. .
بگو چه شد که من اینقدر #دوستت_دارم؟.
بگو که #محبت ما #ریشه در ازل دارد. .
غلامتان به من آموخت در میانۀ #خون.
که #روسیاهی ما نیز #راه_حل دارد.
.
.
#آقام_حسین(ع)
46 2 25 August, 2018

❤️نفس هایت را ❤️قطره ❤️قطره ❤️بِچِکان روی #لبم ❤️من آن گیاهِ تشنه ام ❤️که از راهِ بوسه های ❤️تــــــو زنده مانده اَم 💜💋💋مخاطب خاصم💋💋💜

❤️نفس هایت را ❤️قطره ❤️قطره ❤️بِچِکان روی #لبم ❤️من آن گیاهِ تشنه ام ❤️که از راهِ بوسه های ❤️تــــــو زنده مانده اَم 💜💋💋مخاطب خاصم💋💋💜
53 0 15 August, 2018

گفت:میدانی اولین بوسه جهان چطور کشف شد؟ گفت در زمان های بسیار قدیم زن و مردی پینه دوز یک رور به هنگام کار بوسه را کشف کردند.مرد دست هایش به کار بود،تکه نخی رابا دندان کند،به زنش گف بیا این را از لبم بردار و بینداز. زن هم دست هایش به سوزن و وصله بود.نا چار با لب برداشت،شیرین بود،ادامه دادند... . #سال_بلوا #عباس_معروفی #اولین #اولین_بوس #اولین_بوسه #بوس #بوسه #لب #جهان #قدیم #دنیا #زن #مرد #لبم #شیرین #پینه_دوز #عشق #معشوق #عاشقانه #ابدی #مهر #دوستی #دوست_دارم #دوستت_دارم #مرا_ببوس

گفت:میدانی اولین بوسه جهان چطور کشف شد؟ گفت در زمان های بسیار قدیم زن و مردی پینه دوز یک رور به هنگام کار بوسه را کشف کردند.مرد دست هایش به کار بود،تکه نخی رابا دندان کند،به زنش گف بیا این را از لبم بردار و بینداز. زن هم دست هایش به سوزن و وصله بود.نا چار با لب برداشت،شیرین بود،ادامه دادند...
.
#سال_بلوا #عباس_معروفی #اولین #اولین_بوس #اولین_بوسه #بوس #بوسه #لب #جهان #قدیم #دنیا #زن #مرد #لبم #شیرین #پینه_دوز #عشق #معشوق #عاشقانه #ابدی #مهر #دوستی #دوست_دارم #دوستت_دارم #مرا_ببوس
209 32 7 August, 2018

همین که با دَم #ساقی دهان معطّر شد سبوی کهنۀ #میخانه مستی‌آور شد شبیه ساحل #خشک کویر بودم که پیالۀ دل من غل زد و #لبم تر شد سبک بسیار زیبای حضرت شهزاده علی اکبر علیه السلام شعر و سبک کار مشترک : حقیر: #عبدالحسن_محمد_محمدزاده و عزیزنا: #حاج_حسین_هادی @hosseinhadi110 به نفس گرم دوست داشتنی خوش صدا: #کربلایی_محمود_عیدانیان @mahmoo4431 @adineh_mashhad #مادر #حضرت_زهرا #علیمی #ذاکر #ذکر_حسین #بابل#رضا_نژاد #بین_الحرمین #زیبا #غریب #اقتصاد #مذهب #قران #امام_رضا #تربت_حیدریه #مشهد #حرم #امام_حسین #امیر_برومند #دیوانگی_ما_به_کسی_ربط_ندارد #باب_الکرم

همین که با دَم #ساقی دهان معطّر شد 
سبوی کهنۀ #میخانه مستی‌آور شد
شبیه ساحل #خشک کویر بودم که
 پیالۀ دل من غل زد و #لبم تر شد

سبک بسیار زیبای حضرت شهزاده علی اکبر علیه السلام 
شعر و سبک کار مشترک :
حقیر: #عبدالحسن_محمد_محمدزاده 
و عزیزنا:
#حاج_حسین_هادی 
@hosseinhadi110
به نفس گرم دوست داشتنی خوش صدا:
#کربلایی_محمود_عیدانیان
@mahmoo4431
@adineh_mashhad
 #مادر #حضرت_زهرا #علیمی #ذاکر #ذکر_حسین #بابل#رضا_نژاد #بین_الحرمین
#زیبا #غریب #اقتصاد
#مذهب #قران #امام_رضا #تربت_حیدریه #مشهد #حرم #امام_حسین #امیر_برومند 
#دیوانگی_ما_به_کسی_ربط_ندارد 
#باب_الکرم
174 32 6 August, 2018

#طهران_قديم #لاک #پلاک#قرص #لبم #خشک

#طهران_قديم #لاک #پلاک#قرص #لبم #خشک
91 0 2 August, 2018

#لبم-درگير-لبخند-نگاهم-موجي-از-دريا #البحرين #منامه #محرق #عدليه #جفير #ايران #طهران #اردن #عراق #خسته_صدا #عشق #حب #خيانه #كذب

#لبم-درگير-لبخند-نگاهم-موجي-از-دريا
#البحرين #منامه #محرق #عدليه #جفير #ايران #طهران #اردن #عراق #خسته_صدا #عشق #حب #خيانه #كذب
9 0 27 July, 2018

🌼#دلم جز هوایت هوایی ندارد 🌼#لبم غیر نامت نوایی ندارد 🌼#وضو و اذان و نماز و قنوتم 🌼#بدون ولایت بهایی ندارد 🌼#دلی که نشد خانه ی یاس نرگس 🌼#خراب و است و ویران ، صفایی ندارد 🌼#بیا تا جوانم بده رخ نشانم 🌼#که این زندگانی وفایی ندارد … 🌼#اللهم_عجل_لوليك_الفرج🌼

🌼#دلم جز هوایت هوایی ندارد
🌼#لبم غیر نامت نوایی ندارد
🌼#وضو و اذان و نماز و قنوتم
🌼#بدون ولایت بهایی ندارد
🌼#دلی که نشد خانه ی یاس نرگس
🌼#خراب و است و ویران ، صفایی ندارد
🌼#بیا تا جوانم بده رخ نشانم
🌼#که این زندگانی وفایی ندارد … 🌼#اللهم_عجل_لوليك_الفرج🌼
32 0 11 July, 2018

#زمانه دوخت#لبم را به ریسمان #سکوت که عهد،عهد#غم است و #زمان ،زمان سکوت.... #شهریار #شب وغم

#زمانه دوخت#لبم را
به ریسمان #سکوت 
که عهد،عهد#غم است و
#زمان ،زمان سکوت....
#شهریار
#شب وغم
22 1 10 July, 2018

#وفادار_تو_میمونم #نفس بی تو #گلو_گیره #دلم از #زندگی سیره ببین #چشمام به #عکس_تو هنوز با #غصه #زنجیره با این #قلب پر از #دردم هنوزم #ساکت و #سردم در این #چشم_انتظاری ها #به_دنبال_تو_میگردم دیگه شعری نمی خونم #لبم #خشکیده ای #جونم اگه #دنیا گلستون شه #وفادار تو میمونم.... #دلتنگی #شعر #چشم_براهی #صادق_صادقی #عاشقانه

#وفادار_تو_میمونم

#نفس بی تو #گلو_گیره
#دلم از #زندگی سیره
ببین #چشمام به #عکس_تو
هنوز با #غصه #زنجیره

با این #قلب پر از #دردم
هنوزم #ساکت و #سردم
در این #چشم_انتظاری ها
#به_دنبال_تو_میگردم

دیگه شعری نمی خونم
#لبم #خشکیده ای #جونم
اگه #دنیا گلستون شه
#وفادار تو میمونم.... #دلتنگی
#شعر
#چشم_براهی
#صادق_صادقی
#عاشقانه
147 20 27 June, 2018

# دلم جز هوایت هوایی ندارد #لبم غیر نامت نوایی ندارد #وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد دلی که نشد #خانه ی یاس نرگس خراب و است و ویران ، صفایی ندارد بیا تا #جوانم بده رخ نشانم که این #زندگانی #وفایی ندارد … 🌹🥀🌺 #غروب جمعه ها که می رسد دلم مدام غر می زند #بهانه می گیرد تو را می خواهد و من، جوابی ندارم به او بدهم ! غروب جمعه ها که می رسد دلم را با یاد تو آرام می کنم ! #خط_خودکاری #خط #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی_نستعلیق #خوشنویسی_ایرانی #خط #خوشنویسی # امام زمان(ع) # حضرت مهدی (عج) # امام عصر

# دلم جز هوایت هوایی ندارد
#لبم غیر نامت نوایی ندارد
#وضو و اذان و نماز و قنوتم
بدون ولایت بهایی ندارد
دلی که نشد #خانه ی یاس نرگس
خراب و است و ویران ، صفایی ندارد
بیا تا #جوانم بده رخ نشانم
که این #زندگانی #وفایی ندارد …
🌹🥀🌺
#غروب جمعه ها که می رسد
دلم مدام غر می زند
#بهانه می گیرد
تو را می خواهد
و من، جوابی ندارم به او بدهم !
غروب جمعه ها که می رسد
دلم را با یاد تو آرام می کنم !

#خط_خودکاری #خط #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی_نستعلیق #خوشنویسی_ایرانی #خط #خوشنویسی # امام زمان(ع) # حضرت مهدی (عج) # امام عصر
979 0 22 June, 2018

#من #عادت#ندارم# به#کسی#دردامو#بگم #خاکش #میکنم#زیر#لبخند#لبم

#من #عادت#ندارم#
به#کسی#دردامو#بگم
#خاکش #میکنم#زیر#لبخند#لبم
36 0 18 June, 2018

!!!! خدايا !!!!!! # دلم جز هدايت هواي ندارد ،،،،،،، #لبم غير نامت ، نوايي ندارد ،،،،،،

!!!! خدايا !!!!!!
# دلم جز هدايت هواي ندارد ،،،،،،،
#لبم غير نامت ، نوايي ندارد ،،،،،،
90 4 1 hour ago

#آنقدر#اسم#تورا#زمزمه#کردم#لبم#سوخت#و#ولی#توبه#نکردم #love #lovely #loveyourself #verified #flower #flowers

#آنقدر#اسم#تورا#زمزمه#کردم#لبم#سوخت#و#ولی#توبه#نکردم#love#lovely#loveyourself#verified#flower#flowers
95 6 13 June, 2018

. نباید #دروغ بگویم، که وقتی #نگاهتان میکنم، بر #لبم خنده مینشیند. و دلم #خوش میشود که #هنوز هستند آنهایی که بودن و قرار را بر هرچیز ترجیح میدهند! آنهایی که میجنگند و اهل بهانه تراشی نیستند. و بیشتر #بیزار میشوم از روزهایی که قرارِ بینشان،نبود، و تزلزل، حرف همیشگی اش بود. از خنده هایتان دلم #ضعف میرود و بعدتر دلم میسوزد، از #جوانی های کرده و نکرده، از روزهای خوشِ به غم گذشته، که گذشته، و از #شکسته ها که هیچکدام به شکل اول بازنگشته! سارا دل خموش

.
نباید #دروغ بگویم، که وقتی #نگاهتان میکنم، بر #لبم خنده مینشیند.
و دلم #خوش میشود که #هنوز هستند آنهایی که بودن و قرار را بر هرچیز ترجیح میدهند! آنهایی که میجنگند و اهل بهانه تراشی نیستند.
و بیشتر #بیزار میشوم از روزهایی که قرارِ بینشان،نبود، و تزلزل، حرف همیشگی اش بود.
از خنده هایتان دلم #ضعف میرود و بعدتر دلم میسوزد، از #جوانی های کرده و نکرده، از روزهای خوشِ به غم گذشته، که گذشته، و از #شکسته ها که هیچکدام به شکل اول بازنگشته!
سارا دل خموش
88 2 12 June, 2018

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم که دگر کار خلافی نکنم بوسه دادی و چو لبم برخواست لب از تو توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم #توبه #بیجا #بوسه #عشق #لب #لب_گرفتن #لبم #دوستی #خط #دستخط #نوشته #متن #فوری #خط_بردیا #del_neveshte_j #عاشقی

گفته بودم که اگر بوسه دهی 
توبه کنم که دگر کار خلافی نکنم 
بوسه دادی و چو لبم برخواست لب از تو 
توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم 
#توبه #بیجا #بوسه #عشق 
#لب #لب_گرفتن #لبم #دوستی 
#خط #دستخط #نوشته #متن #فوری 
#خط_بردیا #del_neveshte_j #عاشقی
163 7 12 June, 2018

#از قضا روزی اگر #حاکم این شهر شدم# خون صدشیخ به یک #مست فدا خواهم# کرد ترک تسبیح ودعا خواهم کرد #وسط "کعبه# دومیخانه #بنا خواهم کرد تا نگویند# که مستازخدا #بی خبرن میرم# جانب #می خانه کمی# مست کنم جرعه# بالا# بزنم انچه# نبایست کنم# #انقدرمست# که اندوه# جهانم# برم استکان# روی #لبم #باشد #وجانم برود#برود هرکه #دلش #خاست #شکایت #بکند#شهر# باید به# من خراباتیم عادت بکند

#از قضا روزی اگر #حاکم این شهر شدم# خون صدشیخ به یک #مست فدا خواهم# کرد ترک تسبیح ودعا خواهم کرد #وسط "کعبه# دومیخانه #بنا خواهم کرد تا نگویند# که مستازخدا #بی خبرن میرم# جانب #می خانه کمی# مست کنم جرعه# بالا# بزنم انچه# نبایست کنم# #انقدرمست# که اندوه# جهانم# برم استکان# روی #لبم #باشد #وجانم برود#برود هرکه #دلش #خاست #شکایت #بکند#شهر# باید به# من خراباتیم عادت بکند
142 11 11 June, 2018

یک بوسه به من دادی 💋...... #شهرم#شیرازم#ابادانم#وطنم#جانم#کارون#نفسم#بوسه#لبم#امپراطور

یک بوسه به من دادی 💋......
#شهرم#شیرازم#ابادانم#وطنم#جانم#کارون#نفسم#بوسه#لبم#امپراطور
45 0 11 June, 2018

اینجوری رژ زدن بلدید؟ 😍 . #رژ #لب #لبات #لبم #لبت #لب_زیبا #رژ_لب #رژ_لب #مدل #مد #مدل_رژ ##رژلب #مدل_رژلب #مدل_رژ_لب #نقاشی #نقاش #لاکچری #نایس #بهترین #خفن #درجه_یک #نایس #عاشق #عاشقانه #عشقولانه #لایک_کن

اینجوری رژ زدن بلدید؟ 😍
.
#رژ #لب #لبات #لبم #لبت #لب_زیبا #رژ_لب #رژ_لب #مدل #مد #مدل_رژ ##رژلب #مدل_رژلب #مدل_رژ_لب #نقاشی #نقاش #لاکچری #نایس #بهترین #خفن #درجه_یک #نایس #عاشق #عاشقانه #عشقولانه #لایک_کن
60 1 5 June, 2018

آمدم# تا#درمیخانه# کمی #مست #کنم #بیخیال# همه #کس# باشم #و#دریا#باشم #دایم #الخمرترین# آدم #دنیا#باشم# آنقدر#مست #که# اندوه #جهانم# برود#استکان# روی #لبم# باشد#و#جانم #برود#🤙🤙🤙

آمدم# تا#درمیخانه# کمی #مست #کنم #بیخیال# همه #کس# باشم #و#دریا#باشم #دایم #الخمرترین# آدم #دنیا#باشم# آنقدر#مست #که# اندوه #جهانم# برود#استکان# روی #لبم# باشد#و#جانم #برود#🤙🤙🤙
640 172 4 June, 2018

#سلول های #خاکستری مغزم ناهماهنگ عمل می کنند و ناموزون مثل ماهی های قرمز تـ٬ـنگ #مغزم هر سه #ثانیه یک بار ریست آل می شود! در حالیکه #چشمانم خیسند، #لبم می خندد و شاید هم #سکوت.. و #فراموش کردن..!! انگار نه انگار آب از آب# .. کاش #حسین_پناهی در #وصیتنامه اش فریاد میکرد.. آی #مردمک هایی که مثل #مورچه های سیاه روی #موکت خانه مان وول میخورید! نازی ام را به #عرفان بدهید !! تا به محبوبش بیاموزد، هم زبان بودن با #زخم_زبان زدن کمی فرق دارد..! #درمانی برای این #درد،جز #سکوت نیست.. آنقدر#فریادهایم را #سکوت کرده ام که #تنها اگربه چشمانم #نگاه کنی، کرمیشوی. چه #روزگار #عجیبی است، به #ماهی_قرمز این روزها #حسادت میکنم.. عذر #تقصیر خواستم #کوتاه شود #زخم #قلمم سر باز کرد به درازا کشید. #زخم_زبان #تو

#سلول های #خاکستری مغزم
ناهماهنگ عمل می کنند و ناموزون
مثل ماهی های قرمز تـ٬ـنگ
#مغزم هر سه #ثانیه یک بار
ریست آل می شود!

در حالیکه #چشمانم خیسند،
#لبم می خندد
و شاید هم #سکوت..
و #فراموش کردن..!! انگار نه انگار
آب از آب# .. کاش #حسین_پناهی
در #وصیتنامه اش
فریاد میکرد..
آی #مردمک هایی که مثل #مورچه های سیاه روی #موکت خانه مان وول میخورید!
نازی ام را به #عرفان بدهید !! تا به محبوبش بیاموزد،
هم زبان بودن
با
#زخم_زبان زدن
کمی فرق دارد..! #درمانی برای این #درد،جز #سکوت نیست.. آنقدر#فریادهایم را
#سکوت کرده ام
که #تنها اگربه چشمانم #نگاه کنی،
کرمیشوی.

چه #روزگار #عجیبی است،
به #ماهی_قرمز 
این روزها #حسادت میکنم.. عذر #تقصیر
خواستم #کوتاه شود #زخم #قلمم سر باز کرد به درازا کشید.

#زخم_زبان
#تو
101 0 30 May, 2018

لعل تو درمان جان است و لبم را دردمند دردمند خویش را، آخر دوایی تازه کن #غزلیات #امیرخسرو_دهلوی #لعل #تو #درمان #جان #است #لبم #دردمند #خویش #را، #آخر #دوایی #تازه #عاشقانه #عشق #شعر #شعریاب @sheryabcom

لعل تو درمان جان است و لبم را دردمند
دردمند خویش را، آخر دوایی تازه کن
#غزلیات #امیرخسرو_دهلوی #لعل #تو #درمان #جان #است #لبم #دردمند #خویش #را، #آخر #دوایی #تازه #عاشقانه #عشق #شعر #شعریاب

@sheryabcom
8 0 23 May, 2018

چون به #لبم رسيدي جان بتي و #دم مزن

چون به #لبم رسيدي 
جان بتي و #دم مزن
48 8 16 May, 2018

گفتم که لبم به بوسه‌ای مهمان است گفتا که بهای بوسهٔ من جان است #مهستی_گنجوی #مهستی_گنجه_ای #مهستی #مهستی_ #گنجوی #لبم #بوسه_ای #بوسه #مهمان #بوسه_ی

گفتم که لبم به بوسه‌ای
 مهمان است 
گفتا که بهای بوسهٔ من
 جان است 
#مهستی_گنجوی
#مهستی_گنجه_ای #مهستی #مهستی_ #گنجوی #لبم #بوسه_ای #بوسه #مهمان #بوسه_ی
8 0 15 May, 2018

#سال ها #بعد.. #درآستانه ی"#چهل سالگی" بی شک دیگر.. نه& #039;نام #خانوادگیت& #039;را به یاد می آورم! و نه& #039;#علایقت& #039;را فقط ممکن است.. #همان #لحظه ای که؛ #پسرک #جوانم،درحال #رانندگیست و #اصرار به تکرار همان،#آهنگ_معروف_ قدیمی دارد.. برای چند لحظه،#قلب #آرامم به #تپش بیفتد! #خنده ی #تلخی،#گوشه ی #لبم،#محو شود و با #زمزمه ی #پسرم،به گذشته های دوره با "#تُ" برگردم. فقط برای چندلحظه.. باهمان آهنگ "معروف" همیشگی می شود از #عشق سال های دوره با " #تُ "#جانی،#تازه گرفت... 💔

#سال ها #بعد..
#درآستانه ی"#چهل سالگی"
بی شک دیگر..
نه'نام #خانوادگیت'را به یاد می آورم!
و نه'#علایقت'را
فقط
ممکن است..
#همان #لحظه ای که؛
#پسرک #جوانم،درحال #رانندگیست و #اصرار به تکرار همان،#آهنگ_معروف_ قدیمی دارد..
برای چند لحظه،#قلب #آرامم به #تپش بیفتد!
#خنده ی #تلخی،#گوشه ی #لبم،#محو شود
و با #زمزمه ی #پسرم،به گذشته های دوره با "#تُ" برگردم.
فقط برای چندلحظه..
باهمان آهنگ "معروف" همیشگی
می شود از #عشق سال های دوره با " #تُ "#جانی،#تازه گرفت... 💔
230 26 9 hours ago

. تمامی پیام ها توسط اشخاص مختلف ارسال میگردد و توییتما مسئولیتی در قبال آن ندارد! . #یعنی من اینجوریم که #وقتی #دارم #پوست #لبم رو #میکنم تا #کسی #تهدیدم #نکنه #ول #کن ماجرا #نیستم -__- #SadeghJP #twitterfarsi #توییتما #twitters #توییتر #توئیتما

.
تمامی پیام ها توسط اشخاص مختلف ارسال میگردد و توییتما مسئولیتی در قبال آن ندارد!
.
#یعنی من اینجوریم که #وقتی #دارم #پوست #لبم رو #میکنم
تا #کسی #تهدیدم #نکنه #ول #کن ماجرا #نیستم -__- #SadeghJP #twitterfarsi #توییتما #twitters #توییتر #توئیتما
1 0 5 May, 2018

#آمدی_جانم_به_قربانت بیا اول #بغل #شعر گفتی از #لبم هم #مثنوی و هم #غزل #بوسه میخواهی مراتب را به جا آور #عزیز #آمدی_جانم_به_قربانت_ولی_اول_بغل ... از صفحه ي @shere_nab ممنون از @behnoosh.doostmohamadi عزيز براي اين شعر💚💚💚

#آمدی_جانم_به_قربانت بیا اول #بغل
#شعر گفتی از #لبم هم #مثنوی و هم #غزل
#بوسه میخواهی مراتب را به جا آور #عزیز
#آمدی_جانم_به_قربانت_ولی_اول_بغل ... از صفحه ي @shere_nab 
ممنون از @behnoosh.doostmohamadi عزيز براي اين شعر💚💚💚
327 5 4 May, 2018

. . در کویر تنهایی به دنبال غم و حسرت دیدار می‌گشتم به ناگاه یاد آوردم که روزی تو را گم کردم در هیاهوی شهر اینک تنها به دنبال تو کوچه ،خیابان را می‌گردم گاهی حس بودن در کنارت خنده می‌نشاند بر لبم در تنهایی خویش ‌‌ #عبدالعظیم_خویی سوم اردیبهشت۹۷ ‌‌‌‌ #شعرسپید#کویر#تنهایی#حسرت#دیدار#گم#هیاهو#خیابان#گاهی #خنده#لبم#خویش#شعر

.
.
در کویر تنهایی
به دنبال غم و 
حسرت دیدار می‌گشتم
به ناگاه 
یاد آوردم که روزی 
تو را گم کردم 
در هیاهوی شهر

اینک تنها به دنبال تو 
کوچه ،خیابان را می‌گردم
گاهی حس بودن در کنارت
خنده می‌نشاند بر لبم
در تنهایی خویش
‌‌
#عبدالعظیم_خویی 
سوم اردیبهشت۹۷
‌‌‌‌
#شعرسپید#کویر#تنهایی#حسرت#دیدار#گم#هیاهو#خیابان#گاهی
#خنده#لبم#خویش#شعر
73 9 27 April, 2018

نام : #سرباز #نام #خانوادگی : #وظیفه #شغلم : #نگهبانی #محل کار : #برجک #حبس : 21 ماه #حکم #دادگاه : #آش خوری #جرمم : #پسر بودن #عشقم : #مرخصی #حریمم : #سیم خاردار #بارم : #کلاشینکف #حقوقم : 65 هزار تومان #ذکر #لبم : نبووووووود #سربازی #یقلوی #آش_خور #شهدای_کرمانشاه اعزامی ۹۷/۲/۱

نام : #سرباز

#نام #خانوادگی : #وظیفه

#شغلم : #نگهبانی

#محل کار : #برجک

#حبس : 21 ماه

#حکم #دادگاه : #آش خوری

#جرمم : #پسر بودن

#عشقم : #مرخصی

#حریمم : #سیم خاردار

#بارم : #کلاشینکف

#حقوقم : 65 هزار تومان

#ذکر #لبم : نبووووووود

#سربازی
#یقلوی
#آش_خور
#شهدای_کرمانشاه
اعزامی ۹۷/۲/۱
511 147 17 April, 2018

#لب بر لبم بنه به نوازش دمی ، چو نی تا بشنوی نوای غزل های دلکشم..... ............................................... #شهریار #استاد_شهریار #محمدحسین_بهجت_تبریزی #لب #لبم #نوازش #دمی #نی #نوای #غزل #دلکشم

#لب بر لبم بنه به نوازش دمی ، چو نی
تا بشنوی نوای غزل های دلکشم.....
...............................................
#شهریار #استاد_شهریار #محمدحسین_بهجت_تبریزی
 #لب #لبم #نوازش #دمی #نی #نوای #غزل #دلکشم
4 0 4 April, 2018

Top لبم Posts

#تو#به#شیرینیه#اون#لبخندی#هستی#که#هر#بار#بهت#فکر#میکنم#میاد#رو#لبم

#تو#به#شیرینیه#اون#لبخندی#هستی#که#هر#بار#بهت#فکر#میکنم#میاد#رو#لبم
2371 68 18 October, 2018

@$&&[email protected] #حضرت عشق چو آمد به دهان دوخت لبم بوسه ای بر لب من زد ز تبش سوخت #لبم #گره از زلف قشنگش که گشودم آن شب همه تن پند شد و موعظه آموخت #لبم #من به سودای وصالش به در میکده و کولی دهر شدم ، تجربه اندوخت #لبم #شاهد معرکه فرموده که خاموش شوم حضرت عشق چو آمد به دهان دوخت #لبم ---- -------*•‌‌l 🍃🌺🍃l•*-------‌ ‎‌‌‌‎‎‎‌ ‌ ‎‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌

@$&&$@
#حضرت عشق چو آمد به دهان دوخت لبم
بوسه ای بر لب من زد ز تبش سوخت #لبم

#گره از زلف قشنگش که گشودم آن شب
همه تن پند شد و موعظه آموخت #لبم

#من به سودای وصالش به در میکده و
کولی دهر شدم ، تجربه اندوخت #لبم

#شاهد معرکه فرموده که خاموش شوم
حضرت عشق چو آمد به دهان دوخت #لبم ----
-------*•‌‌l 🍃🌺🍃l•*-------‌ ‎‌‌‌‎‎‎‌
‌ ‎‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌
57 0 25 April, 2018

نرگس بیمار تو گشته پرستار من تا چه کند این طبیب با دل بیمار من خفتهٔ بیدار گیر گر چه ندیدی ببین چشم پر از خواب خویش دیدهٔ بیدار من رسم تو عاشق کشی شیوهٔ من عاشقی تیغ زدن شغل تو، کشته شدن کار من با همه تیر بلا کامده بر دل مرا از مژه‌ات بر نگشت بخت نگون سار من آب رخ گل بریخت لالهٔ رخسار تو خرمن بلبل بسوخت زمزمهٔ زار من ناله برآمد ز کوه از اثر زاریم تا تو کمر بسته‌ای از پی آزار من رفتم و از دل نرفت حسرت خاک درت مردم و آسان نساخت عشق تو دشوار من تا خم زلف تو را دام دلم کرده‌اند میل خلاصی نکرد مرغ گرفتار من تا بت و زنار من چهره و گیسوی توست قبله حسد می‌برد از بت و زنار من گر دو جهان می‌شود از کرم می‌فروش مست نخواهد شدن خاطر هشیار من تا سخنی گفته‌ام زان لب شیرین سخن خسرو ایران نمود گوش به گفتار من تا که فروغی شنید شعر مرا شهریار شهره هر شهر شد دفتر اشعار من فروغی بسطامی پ.ن: هر چه #لبم #بوسه زد گندم خال تو را یک جو کمتر نشد خواهش بسیار من

نرگس بیمار تو گشته پرستار من
تا چه کند این طبیب با دل بیمار من

خفتهٔ بیدار گیر گر چه ندیدی ببین
چشم پر از خواب خویش دیدهٔ بیدار من

رسم تو عاشق کشی شیوهٔ من عاشقی
تیغ زدن شغل تو، کشته شدن کار من

با همه تیر بلا کامده بر دل مرا
از مژه‌ات بر نگشت بخت نگون سار من

آب رخ گل بریخت لالهٔ رخسار تو
خرمن بلبل بسوخت زمزمهٔ زار من

ناله برآمد ز کوه از اثر زاریم
تا تو کمر بسته‌ای از پی آزار من

رفتم و از دل نرفت حسرت خاک درت
مردم و آسان نساخت عشق تو دشوار من

تا خم زلف تو را دام دلم کرده‌اند
میل خلاصی نکرد مرغ گرفتار من

تا بت و زنار من چهره و گیسوی توست
قبله حسد می‌برد از بت و زنار من

گر دو جهان می‌شود از کرم می‌فروش
مست نخواهد شدن خاطر هشیار من

تا سخنی گفته‌ام زان لب شیرین سخن
خسرو ایران نمود گوش به گفتار من

تا که فروغی شنید شعر مرا شهریار
شهره هر شهر شد دفتر اشعار من

فروغی بسطامی
پ.ن: هر چه #لبم #بوسه زد گندم خال تو را
یک جو کمتر نشد خواهش بسیار من
119 2 1 hour ago

#دلیل #خنده روی #لبام باش... ن دلیل #سیگار روی #لبم...

#دلیل #خنده روی #لبام باش...
ن دلیل #سیگار روی #لبم...
126 3 28 October, 2018

گفت:"میدانی اولین بوسه جهان چطور کشف شد؟" گفت در زمان های بسیار قدیم زن و مردی پینه دوز یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دست هایش به کار بود،تکه نخی را با دندان کند،به زنش گفت بیا این را از لبم بردار و بینداز. زن هم دست هاش به سوزن و وصله بود. آمد که نخ را از لب های مرد بردارد،دید دستش بند است،گفت چکار کنم. ناچار با لب برداشت،شیرین بود، ادامه دادند... #سال_بلوا #عباس_معروفی #اولین #اولین_بوس #اولین_بوسه #بوس #بوسه #لب #جهان #قدیم #زن #مرد #پینه_دوز #دست #لبم #شیرین #عشق #معشوق #عاشقانه #ابدی #مهر #دوستی #عاشق #عاشقی #دوست_دارم #دوستت_دارم #مرا_ببوس

گفت:"میدانی اولین بوسه جهان چطور کشف شد؟"
گفت در زمان های بسیار قدیم زن و مردی پینه دوز یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دست هایش به کار بود،تکه نخی را با دندان کند،به زنش گفت بیا این را از لبم بردار و بینداز. زن هم دست هاش به سوزن و وصله بود. آمد که نخ را از لب های مرد بردارد،دید دستش بند است،گفت چکار کنم. ناچار با لب برداشت،شیرین بود، ادامه دادند... #سال_بلوا 
#عباس_معروفی
#اولین #اولین_بوس #اولین_بوسه #بوس #بوسه #لب #جهان #قدیم #زن #مرد #پینه_دوز #دست #لبم #شیرین #عشق #معشوق #عاشقانه #ابدی #مهر #دوستی #عاشق #عاشقی #دوست_دارم #دوستت_دارم #مرا_ببوس
20 1 30 March, 2018

. تو که باشی پرم از خنده و عشق تو که باشی جهانم غرق رویاست تو هستی چیزی از دنیا نمی خوام تو که هستی همین اتاق دنیاست! دلم رو می سپارم به سکوتت منو مثل همیشه زیرو رو کن به آینه زل زدم،بلکه ببارم توو قلبم خنده هامو جست و جو کن به شونه ت تکیه کردم تا نیفتم نذاشتی آرزوهام بی ثمر شه درختی که توو جنگل بغض کرده نمیخواسته ته قصه تبر شه! شبی که اومدی خورشید اومد به دنیایی که یخ می بست بی عشق به جز تو چیزی از دنیا نمی خوام مگه چیزی توو دنیا هست بی عشق؟ شب و روزم کنار تو رقم خورد با لبخندی که با تو رو لبم بود از این خونه رسیدم به بهشتم نگاه تو چراغون شبم بود به شونه ت تکیه کردم تا نیفتم نذاشتی آرزوهام بی ثمر شه درختی که تو جنگل بغض کرده نمی خواسته ته قصه تبر شه #آرزورمضانی #ترانه_سرا #ترانه #با#لبخندی#که#با#تو#رو#لبم#بود

.

تو که باشی پرم از خنده و عشق
تو که باشی جهانم غرق رویاست
تو هستی چیزی از دنیا نمی خوام
تو که هستی همین اتاق دنیاست!
دلم رو می سپارم به سکوتت
منو مثل همیشه زیرو رو کن
به آینه زل زدم،بلکه ببارم
توو قلبم خنده هامو جست و جو کن
به شونه ت تکیه کردم تا نیفتم
نذاشتی آرزوهام بی ثمر شه
درختی که توو جنگل بغض کرده
نمیخواسته ته قصه تبر شه!
شبی که اومدی خورشید اومد
به دنیایی که یخ می بست بی عشق
به جز تو چیزی از دنیا نمی خوام
مگه چیزی توو دنیا هست بی عشق؟
شب و روزم کنار تو رقم خورد
با لبخندی که با تو رو لبم بود
از این خونه رسیدم به بهشتم
نگاه تو چراغون شبم بود
به شونه ت تکیه کردم تا نیفتم
نذاشتی آرزوهام بی ثمر شه
درختی که تو جنگل بغض کرده
نمی خواسته ته قصه تبر شه
#آرزورمضانی 
#ترانه_سرا 
#ترانه 
#با#لبخندی#که#با#تو#رو#لبم#بود
1125 65 21 October, 2017